Tosya Ağzı

Dıkı dıkı vi =Yesene,atıştırsana
Neminarig= Sen anLamassın
Beni meğersitmiyonmu ?= Beni beğenmiyormusun ?
Öllüğün körü= Elinin körü (kızma ifadesidir)
İlüğüm kemüğüm gurudu = Susadım
Zaaritmez= Zarar(ı) olmaz, fark etmez
Garnım gurukduyo = Acıktım
B
ıldır Sene = Gecen Sene
Neydecöz? = Ne yapacağız?
Gelmemiyon = Gelmiyor musun?
Bulivisağa = Buluversene
Depe combalak= Tepetaklak
Firasetsüz= Beceriksiz, yeteneksiz
Devamı....